PORTRÄTTHÖGKVALITATIVA PRODUKTER
FÖR KRÄVANDE TILLÄMPNINGAR
AGGRESSIVA MEDIA OCH KEMIKALIER

VÅRT BUDSKAP
GER DIG SÄKERHET.

VI VILL ATT DINA ANLÄGGNINGAR SKALL FUNGERA FELFRITT!

ASAHI AV betraktas som en världens ledande utvecklare och tillverkare av plastarmaturer och rörledningar. Sedan 1952 har vi varit pionjärer i detta segment, och vi sätter nya standarder, år efter år.

Alla komponenter i våra produkter kommer från vår egen produktion. Det garanterar en hög kvalitetssäkringsstandard (DIN 9001), en utomordentlig flexibilitet och tillgänglighet.

Det som kännetecknar oss särskilt, är vårt tillämpningskunnande, baserat på mer än 60 års erfarenheter från hela världen. Vi har m.a.o. det som krävs för att lösa även komplexa problemställningar.

© 2017 ASAHI AV Europe GmbH • Kaiser-Friedrich-Promenade 61 • 61348 Bad Homburg v.d.H. Germany • Tel.: +49-(0)6172-9175-0 • Imprint