VATTENRENINGKVALITETSPRODUKTER FÖR
ETT SÄKERT HANDHAVANDE
AV KRÄVANDE TILLÄMPNINGAR.

VI HÅLLER DITT MEDIUM FLYTANDE.

DEN EXTREMT LÅNGA LIVSLÄNGDEN HOS VÅRA PRODUKTER GER DIG KONKURRENSFÖRDELAR.

Vattenrening är ett behov inom snart sagt alla industrisegment och här krävs tillförlitliga, långlivande komponenter. Våra produkter kommer i kontakt med mycket korrosiva media och kännetecknas av en extremt lång brukstid.

© 2017 ASAHI AV Europe GmbH • Kaiser-Friedrich-Promenade 61 • 61348 Bad Homburg v.d.H. Germany • Tel.: +49-(0)6172-9175-0 • Imprint